Prezentul regulament este aplicabil pentru orice procedură de arbitraj care desemnează AACJ competentă în organizarea arbitrajului. Cu toate acestea, dacă există reguli speciale de arbitraj pentru o anumită categorie de litigii, pentru acele cauze vor fi aplicabile acele reguli care vor fi completate acolo unde este necesar de REGULAMENT.

  Regulamentul a fost adoptat de COLEGIUL de Arbitraj al Asociației de Arbitraj al Baroului Cluj (AACJ) pentru a fi folosit de părțile în litigiu urmărind, atunci când legea permite, soluționarea litigiilor lor într-un termen rezonabil și cu un cost redus.

  Prezentul regulament poate fi aplicabil, prin adăugarea clauzei de compromis, a unui regulament de funcționare sau a unei înțelegeri separate de arbitraj, în orice moment, înainte sau după disputa care a luat naștere. Aceste reglementări pot fi adoptate pentru a fi utilizate atât în ​​cadrul procedurilor interne, cât și în cele internaționale.

  Descarcă AICI

  COLEGIUL poate completa, modifica și / sau înlocui prezentul regulament și regulamentele anexate, o singură dată într-un an calendaristic.

  COLEGIUL va avea puterea de a interpreta toate dispozițiile din REGULAMENT. Tribunalul arbitral va interpreta REGULAMENTUL în măsura în care acestea se referă la atribuțiile și obligațiile sale în cauza dedusă arbitrajului. În cazul unei neconcordanțe între o astfel de interpretare a unui tribunal arbitral și a oricărei interpretări date de AACJ, interpretarea tribunalului arbitral va prevala.

  CONFORMITATE REGULAMENT:

  (2011/833 / UE, decizia de determinare a condițiilor de reutilizare a documentelor deținute de Comisie sau, în numele acesteia, de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (Publicația Oficiului) (Text cu relevanță pentru SEE) facilita o reutilizare la scară mai largă a informațiilor, consolidând imaginea de deschidere a Comisiei și evitând încărcarea administrativă inutilă pentru reutilizatori și serviciile Comisiei.

  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, aplicabile tuturor documentelor deținute de un instituție, adică întocmite sau primite de acesta și aflate în posesia acesteia, toate domeniile activitate ale Uniunii Europene.

  © 2021 aacj.eu. All Rights Reserved. Designed By OU

  We have 63 guests and no members online