Precedent relevant

  I.Promisiune de vânzare încheiată de mandatar. Stipularea unei clauze compromisorii. Condiţii şi efecte

  I.C.C.J., Secţia a II-a civilă, decizia nr. 2205 din 26 noiembrie 2019

  C. civ., art. 1309 alin. (1), art. 2016 alin. (2)-(3) C. proc. civ., art. 551, art. 608 alin. (1) lit. b)

  Potrivit art. 2016 alin. (2) C. civ., „pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acțiuni în justiție, precum și pentru a încheia orice alte acte de dispoziție, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres”. Din analiza acestui text de lege rezultă că este necesar un mandat expres pentru încheierea de către mandatar a unui act de dispoziţie, inclusiv pentru încheierea unei convenţii arbitrale, sub forma unei clauze compromisorii sau a unui compromis, având în vedere faptul că şi acestea au natura unor acte de dispoziţie. Aşadar, în cazul în care nu există un astfel de mandat expres, iar mandatarul stipulează în cuprinsul promisiunii de vânzare, încheiată în numele şi pe seama mandantului, o clauză compromisorie, sunt încălcate dispoziţiile art. 2016 alin. (2) C. civ., fiind incident motivul de anulare a hotărârii arbitrale reglementat de art. 608 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. 

   

  II. Întabularea în cartea funciară. Atașez mai jos un extras de CF, în care se observă intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unui teren (B+6), ca urmare a pronunțări unei hotărâri arbitrale prin care am dispus transferul dreptului de proprietate. Procedura arbitrală a avut un singur termen, fiind finalizată în 24 de ore, inclusiv comunicarea hotărârii motivate. Toate cheltuielile de arbitrare au fost stabilite la jumătate din nivelul tarifelor notariale. 

  Extras CF Croitorilor

  © 2021 aacj.eu. All Rights Reserved. Designed By OU

  We have 68 guests and no members online