• Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul CLuj - aacj
   Sesizați Asociația noastră pentru o procedură privată de justiție, la care puteți apela ca o alternativă la justiția publică. Costul serviciului nostru reprezintă, în general, cel mult 1/2 (jumătate) din costul taxelor judiciare de timbru (OUG nr. 80/2013) , iar arbitrii noștrii sunt avocați ai Baroului Cluj, care au o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 15 ani.
  • Regulamente arbitraj - aacj
   Regulament nostru, prezentat aici, este aplicabil pentru orice procedură de arbitraj care desemnează AACJ competentă în organizarea arbitrajului.
  • Costuri procedură
   Costul serviciului nostru reprezintă, în general, cel mult 1/2 (jumătate) din costul taxelor judiciare de timbru (OUG nr. 80/2013), sau în cazuri limitate se va percepe un cost pe oră de activitate.

  Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj

   

   

  Asociația noastră organizează o procedură privată de justiție, la care puteți apela ca alternativă la serviciul public de justiție. Activitatea noastră se desfășoară sub controlul permanent al autorității judiciare a Statului. Hotărârea care se pronunță la încheierea procedurilor, poate fi pusă în executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc. Arbitrii noștrii, sunt avocați ai Baroului Cluj cu o vechime în profesie de cel puțin 15 ani. Litigiul poate fi soluționat în aceiași zi și chiar exclusiv prin corespondență. În litigiile evaluabile în bani, costul serviciului nostru reprezintă 1/2 (jumătate) din taxele judiciare de timbru (O.U.G. nr. 80/2013).

  REGULAMENT


  Arbitrajul nostru este un serviciu privat de justiție care urmărește soluționarea diferendelor fără intervenția unei instanțe publice (articolul 541 și următorul CPC - COD PROCEDURĂ CIVILĂ ) . Arbitrajul folosește o terță parte, numit arbitru, pentru a vă ajuta să ajungeți la o soluție în diferendul dvs. Comisia Europeană a adoptat două recomandări (98/257 / CE și 2001/310 / CE) care au stabilit principii, pentru alternativă, în soluționarea litigiilor. În urma încheierii procedurilor, arbitrul sau completul arbitrilor, pronunță o hotărâre, care poate fi executată cu forță executorie, asemănătoare cu o hotărâre judecătorească pronunțată de serviciul public de justiție.


  Arbitrajul nostru funcționează ca o permanentă instaurare, soluționând litigiile, care implică persoane fizice, profesioniști, societăți profesionale, entități de stat și organizații interguvernamentale, în conformitate cu reglementările stabilite de o COLEGIU a Asociației pentru Arbitraj de la Baroului Cluj (UNBR) AACJ .

  COLEGIUL AACJ , este un organism colectiv independent, stabilit pe lângă persoana juridică nonprofit BAROUL CLUJ , distinct și independent de membrii fondatori și / sau organizația profesională Baroul Cluj UNBR constituit în conformitate cu LEGEA nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

  Activitatea de arbitraj nu are un caracter economic, nu urmărește obținerea profitului și este folosită pentru perfecționarea pregătirii profesionale a avocaților membri ai Baroul Cluj, cu respectarea confidențialității procedurilor și identității părților.

  Arbitrajul se desfășoară în vederea respectării principiilor echității și a unui cost redus în soluționarea litigiilor, stabilit la 50% din taxele judiciare de timbru percepute pentru serviciul public de justiție (OUG privind taxele judiciare de timbru - nr. 80/2013).

  Tribunalul arbitral, după constituirea sa pentru fiecare caz în parte, soluționează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile și al unui REGULAMENT .

  Arbitrajul nostru respectă obligativitatea precedentului judiciar, față de soluțiile anterioare și / sau cele ale Instanțelor publice de judecată.

  Arbitrajul se desfășoară la sediul Baroului Cluj, cu excepția cazului în care părțile indică o altă locație. Tribunalul poate organiza dezbateri prin intermediul videoconferinței sau orice alte modalități tehnice de comunicare, dacă este asigurată identitatea părților și confidențialitatea procedurilor.

  Arbitrii sau supraarbitrii , sunt avocați definitivi, membri ai Baroului Cluj, cu bune referințe profesionale, care îndeplinesc toate condițiile legale pentru a funcționa ca arbitru și au o vechime neîntreruptă de cel puțin 15 ani, în profesia de avocat, declarându-se disponibile pentru activitate de arbiraj .

  AACJ a dobândit personalitate juridică și a fost înscris în Registrul Asociaților și Fundaților prin încheierea nr. 13331 / CC / 2013, pronunțată în dosar nr.25515/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

  * dar nu mai puțin de un cost orar fix.

  citește: Act constitutiv AACJ (pdf)

  © 2021 aacj.eu. All Rights Reserved. Designed By OU

  We have 72 guests and no members online